Léto

Chodsko

Málokterý region se pyšní takovou atmosférou, jakou má právě Chodsko. Vždyť právě zde, v hustých šumavských hvozdech, sídlili tradiční strážci českých hranic – Chodové. A právě zde se odehrála jejich vzpoura, tak často zmiňovaná v české literatuře. Kromě romantické nátury je Chodsko sympatické i čistou, líbeznou krajinou, která vábí hosty k dlouhým toulkám po lesích, lukách i pahorcích. Není divu, že Češi Chodsko považují za nejvhodnější kraj pro svou druhou dovolenou! Navštivte Chodsko a uvidíte, že tomu tak není náhodou…

Souvislý pás lesních hvozdů Český les – Šumava – Bavorský les – Hornofalcký les je přírodovědecky i turisticky souhrnně označován jako Zelená střecha Evropy. Aby ne, vždyť jde o největší souvislou lesní plochu v Evropě. Více než třetinu rozlohy Zelené střechy Evropy tvoří národní parky.

Chodské tradice jsou v regionu dodnes patrné, hlavně v jedenácti historických privilegovaných obcích, v nichž Chodové žili (Draženov, Chodov, Klenčí pod Čerchovem, Klíčov, Chodská Lhota, Mrákov, Pocinovice, Postřekov, Stráž, Tlumačov a Újezd). Chodský folklór zase připomínají četné slavnosti, například Chodské v Domažlicích. V polovině srpna se sem sjíždějí dudáci z celé země, můžete vidět tradiční chodské kroje nebo ochutnat specialitu – chodské koláče.

Turistické cíle v našem okolí – památky a zajímavá místa

Rozledna Čerchov

Čerchov je nejvyšší horou Českého lesa a tak se vybudování rozhledny na jeho vrcholu nabízelo. Ke stavbě první dřevěné rozhledny tak došlo již v roce 1894. Věž byla vysoká 17 metrů a slavnostního otevření.

(zdroj a více na www.turistik.cz)

Domažlice

Nejstarší psané zmínky o Domažlicích se datují ke konci 10. století, kdy zde existovala pouhá osada.

„K významné fortifikačně statutární změně lokality dochází v 60. letech 13. stol., kdy se trhová osada z rozhodnutí českého krále mění v opevněné královské město. Vznik nově vysazeného města spadá do období rozmachu zakladatelské a opevňovací aktivity českého krále Přemysla Otakara II. Tehdy se Domažlice spolu s dalšími vybranými příhraničními lokalitami stávají součástí velkolepého hraničního opevnění proti Bavorsku i jednou z důležitých opor Přemyslovy státnické politiky.“[2] Místní hrad se stal sídlem purkrabího, pod jehož pravomoc náležely i svobodné chodské vsi. Roku 1373 byly předměstí a okolní vsi vypáleny bavorskými vojsky.

V období husitských válek se město přidalo na stranu Táboritů. V srpnu roku 1431 bylo obléháno vojsky čtvrté křížové výpravy v čele s markrabětem Fridrichem Braniborským a kardinálem Juliánem Cesarinim, jež 14. srpna mezi Domažlicemi a městečkem Kdyně porazily spojené husitské svazy pod velením Prokopa Holého (bitva u Domažlic). V období pozdní gotiky byl vylepšen městský obranný systém, přičemž došlo k výstavbě kruhové hlásky na náměstí, jež dodnes tvoří klasickou dominantu Domažlic. Z roku 1592 pak pochází nejstarší vyobrazení města, podle něhož se dají vysledovat proměny centrální zástavby.

Počátkem 17. století se Domažlice i přilehlé obce připojily ke stavovskému povstání, na které po Bílé hoře navázalo povstání Chodů. Celkově znamenalo 17. století pro město úpadek. Situace se postupně zlepšovala až ve století 18. Tehdy se již začíná rozvíjet drobný průmysl a Domažlice se stávají významným trhovým městem. 19. století přináší české národní obrození. Národopisná oblast Chodska se tehdy stává velmi oblíbenou pro mnohé významné osobnosti. V této době však také dochází k další modernizaci města – bourají se hradby a některé brány, hradební příkopy jsou zasypávány, a město se může rozšiřovat i za své původně jasně stanovené území.

Dolejší brána

13. srpna 1939 se při příležitosti Vavřinecké poutě, jako vyjádření odporu odstoupení československého pohraničí, konalo velké protestní shromáždění. Domažlice totiž, díky svému převažujícímu českému obyvatelstvu, zůstávají na území Protektorátu Čechy a Morava, zatímco mnohé obce v jejich okolí se podle procentuálního zastoupení Němců stávají součástí říše. Celou situaci komplikoval ještě fakt, že hranice byla častokrát utvořena velmi nesmyslně. Vlak z Plzně do Domažlic údajně sedmkrát přejížděl tehdejší státní hranici. V květnu 1945 je město osvobozeno americkou armádou.

Česká Kubice

Zdroj: http://www.melcer.biz

Česká Kubice a její části Nová Kubice, Horní Folmava, Dolní Folmava, Nový Spálenec, Starý Spálenec a Spáleneček jsou roztroušeny v malebné krajině Chodska po stráních při silnici na hraniční přechod Folmava-Schafberg…

(zdroj a více na www.turistik.cz)

Zámek a hrad Horšovský Týn


Státní hrad a zámek v Horšovském Týně je vedle čečovického kostela jednou ze dvou národních kulturních památek na Domažlicku. Patří k zámkům, které mohou návštěvníci dokonale prozkoumat…
(zdroj a více na www.tourism.cz)

Klenčí pod Čerchovem

 

Prastará chodská obec s muzeem zdejších rodáků, spisovatelů J. Š. Baara, J. Vrby a hudebního skladatele J. Jindřicha. Nedaleké Výhledy s Baarovým pomníkem a impozantní vyhlídkou…

(zdroj a více na www.tourism.cz)

Další památky Chodska

Např. na www.tourism.cz

 

 

 

 

Tipy, kam na Chodsku na kole

Z centra Chodska, Domažlic, se můžete dostat do bavorského FurthimWaldu. Trasa je součástí mezinárodní dálkové cyklotrasy Praha-Plzeň-Řezno-Mnichov a je vhodná i pro děti. Vede kolem Babylonu, kde si v parných letních dnech můžete dát zastávku na koupání. Po rozsáhlé revitalizaci a odbahnění je tento rybník opět žádaným přírodním koupalištěm a nabízí čistou vodu. Součástí trasy je i Čertova naučná stezka.
Zážitkem bude cyklovýlet na nejvyšší vrchol Českého lesa – Čerchov (1042 m). Z Kurzovy rozhledny, vysoké 24 metrů, je výborný výhled. Za jasného počasí dohlédnete nejen na Chodsko, Bavorsko, ale i na vzdálené Alpy. Připravit se ale musíte samozřejmě na pořádný výšlap. Pro ty, co nechtějí šlapat, je tu cyklobus. Můžete ho využít v letní sezoně, vyveze vám kola až na vrchol a vy si pak můžete vychutnat pouze parádní sjezd dolů.

Více se o chodsku a památkách dovíte také zde>>